Toto je prihlasovanie na jednotlivé akcie z ponuky Horoklubu ŠK UMB BB, niektoré sú všeobecné - prihlasovať sa môže verejnosť aj členovia Horoklubu a niektoré sú vyhradené len pre členov klubu, Tak si dobre pozrite v ktorom zozname si akciu vyberáte.

Prihlásiť sa môžete na jednu akciu iba raz, fakt nemá význam obsadiť miesto niekomu inému svojim menom 2x. A hlavne pozor na prekrývajúce sa termíny, ak nejaké budú.

Je potrebné vyplniť všetky položky a pozorne, v prihlasovacom formulári. V prípade problémov píšte na kompan@fhv.umb.sk


2010/11 - Zimný semester:
Ponuka študijných odborov pre zimný semester 2010 - 2011

2011 - Letný semester:
Ponuka študijných odborov pre letný semester 2010 - 2011

    zatiaľ žiadne aktivity
    keď sa objavia, budú na tomto mieste